Skip to content

Tag: Làm thêm

Mình đi làm phụ bếp.

Hôm qua mình đi phỏng vấn cho vị trí Phụ Bếp. Buồn cười nhỉ? Đi làm phụ bếp mà cũng phỏng vấn ư? Ờ, phải phóng vấn rồi thử việc […]

Làm thêm khi đi du học

Ngoài thời gian học tập ở trên trường thì du học sinh thường kiếm công việc làm thêm bên ngoài để trao dồi ngoại ngữ, cũng như kiếm thêm tiền để […]