Mơ về một ngôi nhà nhỏ

Mình nhỏ nhưng có một ước mơ to thiệt to, trong ước mơ to mình mơ về ngôi nhà nhỏ nhỏ. Khi mình đủ “lớn” mình muốn sống một cuộc đời bình lặng, không bọn chen vội vã. Những đứa bạn mình thường hay hỏi: “Học xong tiến sĩ mày định làm gì?” “Ừ thì tao thích về làm nông”. “Vậy sao chọn học tiến … Continue reading Mơ về một ngôi nhà nhỏ