Tôi đi bụi…ở chính nơi tôi đang ở.

Đợt dịch năm đó… làm sao có thể đi đó đi đây mà còn đòi đi bụi.

Và cuối cùng, tôi phát hiện ra, có một nơi rất gần mà tôi chưa từng đi bụi…

… Đó chính là nơi tôi đang ở.

Khái niệm “đi bụi” của bạn là gì ? Định nghĩa về từ ngữ của mỗi có người có phải là giống nhau, định nghĩa có phải là một thước đo để làm tiêu chuẩn? Vậy thì sự sáng trong từ ngữ nó thuộc phạm trù gì?… Nói chung mình cố lèo lái để tự định nghĩa “đi bụi” theo cách của riêng mình và không ngại bị phán xét dù nó có thể không hợp lý. ^^

Đi bụi: là hành trình có ngắn có dài,đi cùng thời gian để được ám lên mình những vết nắng, gió, sương, không khí, con người, sự vật, hiện tượng, và tất nhiên là phải có BỤI,… ở một nơi nào đó.

Và đây là hình trình ĐI BỤI của mình ngay trong đại dịch Covid vừa qua. Mọi người có thời gian để nhìn lại khoảng thời gian đó cùng mình không?
… có buồn có vui có hụt hẫng có đau thương mất mát có được và có mất….

… chỉ là để nhìn lại thôi….

Thiệt ra là còn rất dài, chỉ là trí nhớ mình có hạn nên chỉ có thế thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s