Cuộc sống ở Wellington

5 thoughts on “Cuộc sống ở Wellington

  1. Hehe cảm ơn chị về bài viết. Phải bình luận để nói là: Chị ơi, cố gắng viết thêm nheeee ! Cảm ơn chị.

    Liked by 1 person

  2. Hi Hồng,
    Rất vui vì tìm thấy blog của bạn, mình đang tìm hiểu chương trình sau đại học ở trường Victoria , Wellington.
    Cám ơn những chia sẻ trong blog và ming được đọc nhiều hơn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s